20 x 2020

2020 no és només un any rodó escollit per capritx o per atzar. Diverses estratègies de la Comissió Europea han establert el 2020 com a any de referència per a aconseguir importants objectius lligats a l’efciència energètica i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La més important de totes és precisament l’estratègia “20-20-20” corresponent a l’anomenat paquet Energia i Clima de la Unió Europea. El repte establert consisteix en reduir un 20% el consum d’energia primària; reduir un altre 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle; i augmentar la contribució de les energies renovables fns al 20% del consum. L’efciència energètica no només contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, sinó que millora la seguretat energètica i signifca una important reducció dels costos interns i externs de l’activitat econòmica.  El transport, que suposa prop d’una quarta part del consum energètic a Catalunya, és alhora un dels àmbits més dependents del petroli i més contaminants. La millora de la cobertura i la competitivitat dels serveis de transport públic esdevé una de les estratègies bàsiques en l’àmbit metropolità i l’existència d’una xarxa de ferrocarril escassament aproftada obre un munt d’oportunitats a un cost relatiu. Poder disposar de 20 noves estacions al Vallès l’any 2020 és un objectiu a l’abast en el marc d’un compromís europeu ambiciós i necessari per a l’efciència energètica i la sostenibilitat.

Anuncis